Wetenschappelijke publicaties

Voters’ commitment problem and reforms in welfare programs’, Public Choice (te verschijnen); met B. Vis.

Pension funds’ asset allocation and participant age: a test of the life-cycle model (2012), Journal of Risk and Insurance, 79(3), pp. 595-618; met J. Bikker, D. Broeders en E. Ponds.

The Influence of Negative Newspaper Coverage on Consumer Confidence: The Dutch Case’ (2011), Journal of Economic Psychology, 32(3), pp. 367-373; met R. Vliegenthart.

Five methodological remarks on applied econometrics (2011), Real-world Economics Review, 57, pp. 115-126.

Telling what yesterday’s news might be tomorrow: Modeling media dynamics’ (2008)- Communications, the European Journal of Communication Research 33(1), pp. 47-68; met R. Vliegenthart.

Working papers

The graying of the median voter: Aging and the politics of the welfare state in OECD countries; met F. Koster. CentER discussion paper 2012-61, Netspar discussion paper01/2011-003, AIAS working paper no. 98.

Pension fund governance: the intergenerational conflict over risk and contributions; met M. Bersem. AIAS working paper no. 99., Netspar Discussion paper 10/2010-063.

The political economy of intergenerational risk sharing, CentER discussion paper 2010-102, Netspar discussion paper 01/2009-011.

Nederlandstalig

De risico’s en kosten voor de belastingbetaler in de krediet- en schuldencrisis (beleggingen, leningen en garanties) (2012), Tijdschrift voor Openbare Financiën, 44(2), pp. 96-102; met H. Verbon.

Leeftijd en het beleggingsbeleid van pensioenfondsen (2009), ESB, 94(4573), pp. 710-713; met J. Bikker, D. Broeders en E. Ponds.

De Zweedse oplossing van het vergrijzingsprobleem (2007), ESB, 92(4517), pp. 537-538; met L.M. Kok.

Europa versus VS: starre lonen of geringe consumentenvraag? (2006), ESB, 91(4478), pp. 34-37; met W. Salverda.